Truly 30 Days High-Speed

30 दिने उच्च- गतिको इनटरनेट बाट सुरु

हमेशा सक्रिय, अति उपयुक्त प्रीपेड योजना संगै हमेशा अनलाइन

हमेशा सक्रिय

NEXT 45

30 दिनको लागि मान्य

कुनै स्पीड क्याप छैन. कुनै स्पीड प्रतिबन्ध छैन. कुनै स्पीड लिमिट छैन.

 • 40GB

  वास्तवमै उच्च गतिको इन्टरनेट

 • अनलिमिटेड

  सबै नेटवर्कमा कल गर्नुहोस्

हमेशा सक्रिय

NEXT 35

31 दिनको लागि मान्य

कुनै स्पीड क्याप छैन. कुनै स्पीड प्रतिबन्ध छैन. कुनै स्पीड लिमिट छैन.

 • 30GB

  वास्तवमै उच्च गतिको इन्टरनेट

 • अनलिमिटेड

  सबै नेटवर्कमा कल गर्नुहोस्

हमेशा सक्रिय

NEXT 30

30 दिनको लागि मान्य

कुनै स्पीड क्याप छैन. कुनै स्पीड प्रतिबन्ध छैन. कुनै स्पीड लिमिट छैन.

 • 15GB

  वास्तवमै उच्च गतिको इन्टरनेट

हमेशा सक्रिय

NEXT 15

30 दिनको लागि मान्य

कुनै स्पीड क्याप छैन. कुनै स्पीड प्रतिबन्ध छैन. कुनै स्पीड लिमिट छैन.

 • 3GB

  वास्तवमै उच्च गतिको इन्टरनेट

 • अनलिमिटेड

  twitter  facebook  instagram

हमेशा सक्रिय

Raja Kombo RM15

30 दिन सम्म सक्रिय

 • 25mnt

  IDD*

 • 1.5GB

  इन्टरनेट

 • Raja Kombo

  अनलिमिटेड (हरेक दिन)
  youtube

हमेशा सक्रिय

Raja Kombo RM28

30 दिन सम्म सक्रिय

 • 45mnt

  IDD*

 • 3GB

  इन्टरनेट

 • Raja Kombo

  अनलिमिटेड (हरेक दिन)
  facebook  instagram  twitter  youtube

 

IDD VIP

का साथ आफ्नो एउटा मनपर्ने नम्बरका लागि सर्वोत्कृष्ट डाइरेक्ट डायल IDD दरहरू nepal. आफ्नो VIP नम्बरका लागि सर्वोत्कृष्ट डाइरेक्ट डायल IDD दरहरूको मजा लिन कृपया यी सरल चरणहरूलाई पूरा गर्नुहोस्:

IDD VIP नम्बरलाई रजिस्टर गर्नुहोस्

idd
 
 

 

VIP नम्बरलाई यस स्वरूप <देशको कोड> <फोन नम्बर> अर्थात् 6281xxxxxxxx मा रजिस्टर गर्नुहोस् ।

Digi Prepaid का साथ नेपालमा गरिने सामान्य कलहरूलाई RM0.60/मिनेटको दरले शुल्क लगाइनेछ