Prepaid migrant - Nepal

Raja Kombo IDD

सबै भन्दा राम्रो IDD र अनलिमिटेड इन्टरनेट बन्डल
 •  हमेशा सक्रिय
 • Raja Kombo IDD RM10    7 दिन सम्म मान्य
 • 15 मिनेट IDD*
 • 1GB उच्च-गतिको इन्टरनेट
 • Raja Kombo अनलिमिटेड ( पुरा दिन)
  youtube
अहिले नै खरिद गर्नुहोस्वा *188*1*3# डायल गर्नुहोस्
 •  हमेशा सक्रिय
 • Raja Kombo IDD RM15 30 दिन सम्म मान्य
 • 25 मिनेट IDD*
 • 1.5GB उच्च-गतिको इन्टरनेट
 • Raja Kombo अनलिमिटेड ( पुरा दिन)
  youtube
अहिले नै खरिद गर्नुहोस्वा *188*1*2# डायल गर्नुहोस्
 •  हमेशा सक्रिय
 • Raja Kombo IDD RM28 30 दिन सम्म मान्य
 • 45 मिनेट IDD*
 • 3GB उच्च-गतिको इन्टरनेट
 • Raja Kombo अनलिमिटेड ( पुरा दिन)
  Facebook   youtube
अहिले नै खरिद गर्नुहोस्वा *188*1*1# डायल गर्नुहोस्

*IDD मिनेट Indonesia ,Bangladesh,Nepal , India, Mynmar,Pakistan,Philippines, Thailand, China र Vietnam कल गननको लागी िात्र प्रयोग हुनेछ।

 

Super reload internet

कसरी प्राप्त गर्ने : : कुनै रकम टप अप गर्नुस

 • रिलोड g
  निशुल्क कोसेली

 • < RM10 50MB
 • RM10 - RM29 100MB
 • RM30 - RM49300MB
 • RM50 - RM99500MB
 • RM100 माथि1GB
 • सम्म वैध1 दिन

सबै दर योजनाहरुको लागि उपयोगी

Super reload idd

कसरी प्राप्त गर्ने :निउनतम टपअप RM10/हप्ता

 • nepal नेपाल 10 मिनेट
 • सम्म वैध7 दिन सम्म वैध

Digi Prepaid LiVE र Digi Prepaid Best 2017 को लागि मात्र उपयोगी

IDD VIP

का साथ आफ्नो एउटा मनपर्ने नम्बरका लागि सर्वोत्कृष्ट डाइरेक्ट डायल IDD दरहरू nepal. आफ्नो VIP नम्बरका लागि सर्वोत्कृष्ट डाइरेक्ट डायल IDD दरहरूको मजा लिन कृपया यी सरल चरणहरूलाई पूरा गर्नुहोस्:

चरण 1: IDD VIP लाई एक्टिभेट गर्नुहोस्

idd

चरण 2: IDD VIP नम्बरलाई रजिस्टर गर्नुहोस्

idd

चरण 3: सर्वोत्कृष्ट डाइरेक्ट डायल IDD दरको मजा लिन IDD VIP थप्नुहोस्

idd

VIP नम्बरलाई यस स्वरूप <देशको कोड> <फोन नम्बर> अर्थात् 6281xxxxxxxx मा रजिस्टर गर्नुहोस् ।

Digi Prepaid LiVE का साथ नेपालमा गरिने सामान्य कलहरूलाई RM0.60/मिनेटको दरले शुल्क लगाइनेछ

Digi Prepaid LIVE

नम्बर 1 4G+ इन्टरनेट प्याक
internet

हरेक महिना निःशुल्क 10 GB भिडियो & म्यूज़िक तपाइको मनपर्ने एप्सहरु मा रमाउन हरेक हप्ता 2.5 GB उच्च-गतिको इन्टरनेट पाउनुस ।

yout
5
>
iflix
8
go
now
11
tv
13
14
d

6 Buddyz™ मा निःशुल्क कल र एस. एम. एस. आफ्नो 6 अोटा मनपर्ने Digi नम्बरहरु मा 1000 मिनेट कल र 1000 एस. एम. एस. राप्त गर्न हाम्रो पास रहनुस

योजना विशिष्टीकरण
RM 5 के्डिट
(5 दिन सम्म मान्य)
निःशुल्क आधारभूत इन्टरनेट.
हरेक पल अनलाइन
(7 दिन सम्म मान्य)
कल: 30sen/मिनेट
सबै नेटवर्क को लागि
एस. एम. एस: 20 sen
सबै नेटवर्कमा
निःशुल्क 300MB उच्च-गतिको इन्टरनेट
( 7 दिन सम्म मान्य )
नजिकैको Digi स्टोर मा गएर नम्बर राखनुस या नया Digi Prepaid LiVE प्याक पाउनस।
स्टोर पत्ता लगाउनुस।