Tidak, anda perlu mengaktifkan Perlindungan Insurans Hayat melalui laman web AXA dengan berjaya menjawab soalan Pengisytiharan Kesihatan. 

Pautan laman web akan dihantar kepada anda melalui SMS (62033) dan e-mel (connect.digital@axa-life.com.my) satu (1) hari selepas SIM diaktifkan. 

Sila rujuk kepada Seksyen 2 (Section 2) untuk maklumat lanjut mengenai insurans.