Tidak, pendaftaran anda akan ditolak. Kami akan memaklumkan anda dan mengembalikan jumlah yang telah dibayar kepada anda.