Adakah insurans saya akan diaktifkan secara automatik selepas saya mendaftar untuk pelan ini?

Tidak, anda perlu mengaktifkan Perlindungan Insurans Hayat anda melalui laman web AXA dengan menjawab soalan Pengisytiharan Kesihatan. Pautan laman web akan dihantar kepada anda melalui SMS sejurus selepas SIM anda diaktifkan. Untuk maklumat lanjut, sila layari http://digi.my/iab