Tidak. Perlindungan Insurans Hayat AXA anda juga akan ditamatkan.