Apakah terma Perlindungan Insurans?

Insurans ini melindungi sehingga individu yang diinsuranskan berumur 61 tahun, dengan syarat individu tersebut kekal aktif. Jangan risau, anda masih boleh menikmati servis telco sehingga akaun anda ditamatkan.