Apakah yang akan terjadi kepada Perlindungan Insurans Hayat saya jika saya tidak memperbaharui pelan Internet saya?

  • Perlindungan Insurans Hayat anda akan digantung apabila anda gagal memperbaharui pelan Internet anda. Anda akan menerima peringatan melalui SMS dua (2) hari sebelum pembaharuan.
  • Pelanggan yang gagal untuk memperbaharui dalam masa 30 hari selepas pelan internet tamat tempoh akan diminta untuk melengkapkan Pengisytiharan Kesihatan semula sebelum Perlindungan Insurans Hayat mereka dikembalikan. Pautan laman web untuk melengkapkan langkah ini akan dihantar kepada anda melalui SMS (62033) dan e-mel connect.digital@axa-life.com.my selepas anda memperbaharui Internet.