Anda boleh log masuk ke Portal Pelanggan AXA myaxa.co/customer untuk menyemak status Perlindungan Insurans Hayat anda.