Anda boleh menyemak status anda melalui Portal Pelanggan AXA myaxa.co/customer.