Pengguna boleh melengkapkan penamaan di Portal Pelanggan AXA myaxa.co/customer dengan mengikuti langkah-langkah berikut:-

  1. Skrol ke bawah ke bahagian penamaan
  2. Klik untuk menukar penama
  3. Isi butiran penama anda
  4. Klik Simpan (Save) dan Selesai (Done)