Ya. Pelan anda akan diperbaharui secara automatik apabila tempoh aktif internet berakhir. Anda akan menerima peringatan melalui SMS dua (2) hari sebelum pelan anda diperbaharui. 

Pastikan anda mempunyai kredit yang mencukupi (Contoh: RM20).