Ya. Perlindungan Insurans Hayat termasuk dalam pelan Internet anda untuk anda dapat menikmati perlindungan insurans ini sambil kekal berhubung dengan kami.