Tidak, SIM anda akan kembali kepada tempoh SIM standard bermakna ia akan terikat dengan tambah nilai di mana RM1 = 1 hari. 

Walaubagaimanapun, anda boleh membeli 365 hari tempoh sah akaun hanya untuk RM8 melalui aplikasi MyDigi atau dengan mendail *100#.