Tidak, pelan ini hanya terbuka kepada pendaftaran baharu.