Adakah insurans saya diaktifkan secara automatik selepas saya mendaftar untuk pelan ini?

Tidak, anda perlu mengaktifkan Perlindungan Insurans Hayat melalui laman web AXA dengan berjaya menjawab soalan Pengisytiharan Kesihatan. Pautan laman web akan dihantar kepada anda melalui SMS (62033) dan e-mel (connect.digital@axa-life.com.my) satu (1) hari selepas SIM diaktifkan. Sila rujuk kepada Seksyen 2 (Section 2) untuk maklumat lanjut mengenai insurans.