Saya berumur di bawah 12 tahun atau saya mempunyai 5 talian prabayar Digi dan saya telah membuat pembayaran untuk pelan Prabayar Digi Abadi baharu. Adakah talian saya akan didaftarkan?

Tidak, pendaftaran anda akan ditolak. Kami akan memaklumkan anda dan mengembalikan jumlah yang telah dibayar kepada anda.