Adakah insurans saya akan diteruskan jika saya menamatkan pelan Prabayar Digi Abadi?

Tidak. Perlindungan Insurans Hayat AXA anda juga akan ditamatkan.