Saya telah melengkapkan Pengisytiharan Kesihatan di laman web AXA. Bagaimanakah saya mengetahui jika polisi saya telah diaktifkan?

Anda akan menerima SMS dan e-mel dari AXA dengan status Perlindungan Insurans Hayat anda. Sebagai alternatif, anda boleh log masuk ke Portal Pelanggan AXA myaxa.co/customer untuk menyemak status anda.