Apakah terma dan syarat yang dikenakan kepada penderma?

Semua penderma dikehendaki bersetuju dengan Terma dan Syarat termasuklah Notis Privasi Digi, yang boleh didapati di halaman Kempen Yellow Heart #MYBaikHati.