Apakah yang akan berlaku pada peranti selepas saya mendermanya?

Setelah menderma, penderma akan diminta memberikan persetujuan kepada Digi untuk menilai sama ada boleh melakukan pembaharuan terhadap peranti tersebut. Selepas penilaian dilakukan, semua peranti yang memenuhi syarat akan menjalani proses penghapusan data atau factory reset untuk tujuan privasi data dan kemudian pembaharuan yang bersesuaian akan dilakukan sebelum persiapan untuk pengedaran. Peranti yang diperbaharui tidak akan dilengkapi dengan sebarang perisian atau sambungan internet.

Peranti yang tidak memenuhi syarat pembaharuan akan disalurkan ke program e-waste (sisa elektronik dan elektrik) untuk memastikan pelupusan yang bertanggungjawab. Digi akan menanggung semua kos yang berkaitan dengan pengumpulan, pembaharuan dan pengedaran semula peranti.