Bagaimanakah pemilihan Pusat Internet Komuniti (PIK) dilakukan?

Digi akan memilih Pusat Internet Kommuniti (PIK) yang terdapat keutamaan berdasarkan keperluan komuniti, dengan kerjasama pemimpin masyarakat tempatan dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM).