Bilakah kempen ini akan bermula?

Kempen ini akan bermula pada 15 Mac 2021. Fasa 1 atau fasa rintis  pengumpulan akan bertumpu di Lembah Klang dan akan diperluaskan ke kawasan-kawasan lain secara berperingkat.