Berapa kali saya boleh menukar penyedia perkhidmatan saya sekiranya saya layak?

Anda dibenarkan untuk menukar penyedia perkhidmatan sehingga 4 kali sepanjang tempoh program ini.