Tidak, anda tidak boleh bertukar kepada penyedia perkhidmatan yang lain dalam tempoh 30 hari dari tarikh pendaftaran.