Semua data peribadi yang disediakan untuk program Jaringan Prihatin adalah milik Kerajaan Malaysia dan akan digunakan untuk tujuan rasmi Kerajaan.