Program Jaringan Prihatin adalah program selama 12 bulan bermula dari masa anda mendaftar. Tarikh terakhir pendaftaran ialah 31 Ogos 2021, manakala keseluruhan program berlangsung dari 5 Mei 2021 hingga 31 Ogos 2022.