Bolehkah saya memindahkan tawaran program Jaringan Prihatin ke individu yang lain?

Tidak. Rebat Jaringan Prihatin terikat dengan Kad Pengenalan pelanggan dan tidak boleh dipindahkan ke individu lain.