Sekiranya anda seorang warganegara Malaysia yang layak menerima Bantuan Prihatin Rakyat dan berkahwin dengan warganegara asing, anda layak untuk Jaringan Prihatin. Sekiranya anda mempunyai anak di bawah usia 18 tahun, anda berhak mendapat peruntukan rebat RM15 setiap bulan bagi tempoh 12 bulan untuk pelan data bulanan, atau RM300 untuk pakej rebat peranti.