• RM300 rebat peranti – berkahwin dan bujang dengan anak
  • RM180 rebat peranti (talian baru sahaja) – berkahwin dan bujang tanpa anak