Bayaran pendahuluan RM100 akan dikenakan dan akan direbatkan pada bil bulanan anda selama tempoh 10 bulan (RM10/bulan). Bayaran ini dikenakan pada semua jenis transaksi termasuk pendaftaran talian baru, penukaran penyedia perkhidmatan (port-in) atau penukaran pelan.