Tidak, 2GB (sejam sehari) percuma anda akan terbatal sekiranya kontrak anda ditamatkan.