2GB (sejam) percuma akan diberikan setiap hari pada bulan pertama sehingga bulan ke-3 setelah anda mengaktifkan tawaran Prihatin 35 Prepaid Bundle. Pada bulan ke-4 sehingga bulan ke-12, anda harus membeli pelan internet NEXT 35 (30GB + panggilan tanpa had) untuk terus menikmati 2GB (sejam setiap hari) percuma. Anda boleh menebus 2GB (sejam setiap hari) melalui aplikasi MyDigi http://digi.my/prihatin-preinbox atau dail *888*1#