Anda layak untuk menebus 12 kali sepanjang tempoh program. Sekiranya anda gagal menggunakan kredit internet RM15, ia tidak akan diambil kira dalam jumlah penebusan anda. Anda akan menerima kredit internet RM15 setiap bulan dari tarikh pendaftaran anda sehingga 31 Julai 2022 selagi anda belum memenuhi 12 tuntutan.