Anda boleh menebus pada bila-bila masa setelah kredit internet RM15 telah diberikan.