Apa yang berlaku jika saya melanggan pas Internet Sahur sekali lagi semasa mempunyai langganan Internet Sahur yang ada?

Pelanggan yang layak boleh melanggan beberapa pas Internet Sahur dan kuota Internet 100GB (3am-7am) akan terkumpul sehingga tamat langganan masing-masing.