Apa yang berlaku sekiranya saya mempunyai baki kuota semasa pas Internet Sahur habis?

Kuota selebihnya dari pas Internet Sahur akan dilucutkan setelah tamat tempoh.