Siapa yang boleh melanggan pas Internet Sahur?

Semua pelanggan Prepaid, Postpaid, dan Mobile Broadband Digi layak untuk melanggan pas Internet Sahur.